Kirjallinen kysymys E-5930/10 Mario Pirillo (S&D) komissiolle. Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU) kääntämistä koskevista järjestelyistä Euroopan unionin patentin osalta