ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1618/92 της κ. Anita POLLACK προς την Επιτροπή. Εκτροφή στρουθοκαμήλων