Uitvoeringsverordening (EU) 2015/595 van de Commissie van 15 april 2015 inzake een in 2016, 2017 en 2018 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong Voor de EER relevante tekst