Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/595 af 15. april 2015 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2016, 2017 og 2018 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester EØS-relevant tekst