MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)) Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: Ondřej Kovařík