BETÄNKANDE om utkastet till rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)) Budgetutskottet Föredragande: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer