TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29 päivänä heinäkuuta 2010. # Euroopan komissio vastaan Belgian kuningaskunta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2006/66/EY - Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja aku - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti. # Asia C-513/09. komissio v. Belgia