Sag C-557/10: Sag anlagt den 29. november 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik