Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/534, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2020, nykyisten eurooppalaisten osaamisverkostojen jäsenyyttä koskevien hakemusten käsittelyn keskeyttämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)