Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1800 av den 21 november 2018 om fastställande av utlösande volymer för åren 2019 och 2020 för eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar på vissa frukter och grönsaker