Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 december 2020 t.o.m. 31 december 2020 (Offentliggjort i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)