Súhrn rozhodnutí Európskej únie o povolení na uvedenie liekov na trh od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020 (Uverejnené v súlade s článkom 13 alebo 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)