Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1351 af 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transit gennem Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra svin med oprindelse i Republikken Serbien efter forekomsten af afrikansk svinepest i dette land og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/426/EU (meddelt under nummer C(2019) 6174) (EØS-relevant tekst.)