Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 203/2011, 1. märts 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril