Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2011 af 1. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager