Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2011 ze dne 1. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny