Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2020/1826, annettu 1 päivänä joulukuuta 2020, EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), sekä päätöksen (YUTP) 2020/895 kumoamisesta (ATALANTA/3/2020)