Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 44 odst. 5 nařízení (EU) č. 528/2012 v druhé polovině roku 2018 2020/C 123/11