Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/278 av den 27 februari 2020 om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882