Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/278 z 27. februára 2020, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882