Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/278 z dnia 27 lutego 2020 r. ustalające maksymalną wysokość dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1882