Uitvoeringsverordening (EU) 2020/278 van de Commissie van 27 februari 2020 tot vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882