Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/278 tas-27 ta’ Frar 2020 li jistabbilixxi l-ammont massimu ta’ għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa fi ħdan il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1882