Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/278 оd 27. veljače 2020. o određivanju maksimalnog iznosa potpore za privatno skladištenje maslinova ulja u okviru natječajnog postupka pokrenutog Provedbenom uredbom (EU) 2019/1882