Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/278 af 27. februar 2020 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for støtten til privat oplagring af olivenolie i forbindelse med den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882