Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT–EU-suurlähettiläskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä 17 päivänä joulukuuta 2019 tehdyn AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 [2020/2] tarkistamiseen