Cauza C-386/19 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 10 septembrie 2020 – Hamas/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană [Recurs – Politica externă și de securitate comună – Combaterea terorismului – Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane și entități – Înghețarea fondurilor – Poziția comună 2001/931/PESC – Articolul 1 alineatele (4) și (6) – Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 – Articolul 2 alineatul (3) – Menținerea unei organizații pe lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în acte de terorism – Condiții – Autoritate competentă echivalentă unei autorități judiciare – Hotărâre de condamnare – Menținerea riscului implicării în activități teroriste – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă]