Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto#NELJÄS OSASTO - Varainhoitoa koskevat erityismääräykset#180A artikla