Informácia o nadobudnutí platnosti obnovenia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky