Информация относно влизането в сила на подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия