Erikoisalan mekaanisten ja graafisten töiden palveluhankintaa koskeva ilmoitus