Věc C-537/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 3. února 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Najwyższego – Polsko) – Řízení zahájené na návrh YV, za účasti: Krajowej Rady Sądownictwa