Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9895 — KKR/Waves UK Divestco) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 327/02