Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimitetyt henkilöt syys–joulukuu 2015 (sosiaaliala)