Asia T-579/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2015 – Akhras v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Varojen jäädyttäminen — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeus elämään — Omistusoikeus — Oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen — Oikeasuhteisuus)