Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8652 – Accuride/Mefro Wheels) (Text av betydelse för EES.)