Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8652 – Accuride/Mefro Wheels) (Besedilo velja za EGP.)