Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8652 – Accuride / Mefro Wheels) (Dokuments attiecas uz EEZ.)