Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8652 – Accuride / Mefro Wheels) (Tekstas svarbus EEE.)