Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8652 – Accuride / Mefro Wheels) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)