Lieta T-88/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. februārī — Charron Inox un Almet /Padome