Kirjallinen kysymys E-2602/10 esittäjä(t): Patrice Tirolien (S&D) komissiolle. Ihmisten vapaa liikkuvuus syrjäisimpien alueiden ja AKT-maiden välillä Karibian alueella