Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”)