Nariadenie Komisie (ES) č. 1932/2004 z 8. novembra2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúcepodrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ideo intervenciu na trhu s maslom a smotanou