Zadeva T-229/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. aprila 2019 – Nemčija/Komisija (Približevanje zakonodaj — Uredba (EU) št. 305/2011 — Uredba (EU) št. 1025/2012 — Gradbeni proizvodi — Harmonizirani standardi EN 14342:2013 in EN 14904:2006 — Obveznost obrazložitve)