Lieta T-229/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. aprīļa spriedums — Vācija/Komisija (Tiesību aktu tuvināšana — Regula (ES) Nr. 305/2011 — Regula (ES) Nr. 1025/2012 — Būvizstrādājumi — Saskaņotie standarti EN 14342:2013 un EN 14904:2006 — Pienākums norādīt pamatojumu)