Дело T-229/17: Решение на Общия съд от 10 април 2019 г. — Германия/Комисия (Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕС) № 305/2011 — Регламент (ЕС) № 1025/2012 — Строителни продукти — Хармонизирани стандарти EN 14342:2013 и EN 14904:2006 — Задължение за мотивиране)