Asia C-656/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szegedi Törvényszék – Unkari) – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Maastaviennin verovapautukset – 146 artiklan 1 kohdan b alakohta – Kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle sijoittautumattoman hankkijan Euroopan unionin ulkopuolelle lähettämät tai kuljettamat tavarat – 147 artikla – Unioniin sijoittautumattomien ”matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa kuljetettavat tavarat” – Käsite – Tavarat, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet unionin alueelta – Näyttö – Maastaviennin vapautuksen epääminen – Neutraalisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate – Petos)