Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin Ptujski lük (SMM)