Schriftelijke vraag E-4457/09 van Kriton Arsenis (S-D) aan de Commissie. Erosie van de kustlijn in de nomós (prefectuur) Korinthía